Article Category: Producenci - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Producenci - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Producenci

W menu Ogólne/ Inne dostępny jest słownik producentów. Użytkownik może przypisać producenta do wybranego towaru.

Lista producentów
Formularz producenta

Na formularzu producenta, na zakładce [Ogólne] dostępne są pola:

Kod – kod producenta

Nazwa – nazwa producenta

URL: – adres strony internetowej producenta,

Logo: – można wskazać plik graficzny, np. logo producenta.

Formularz producenta

Z poziomu zakładki [Marki] widoczne są marki danego producenta. Producenta można przypisać na kartotece towarowej, na zakładce [Dodatkowe] (funkcjonalność jest wykorzystywana w Comarch e-Sklep).