Article Category: Przesyłki kurierskie - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Przesyłki kurierskie - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Gdzie można znaleźć list przewozowy i protokół przekazania przesyłki?

List przewozowy i Protokół odbioru przesyłki dostępny jest z poziomu Zlecenie nadania przesyłki, na zakładce Poczta Polska/Sendit/DPD/DHL oraz z listy Przesyłek kurierskich.

Należy wydrukować 1 egzemplarz Listu przewozowego (drukowany jest dla każdej z paczek nadawanych w ramach zlecenia) oraz 2 egzemplarze Protokołu odbioru. W przypadku seryjnego wydruku protokołu odbioru dla przesyłek nadanych za pomocą Sendit, protokół odbioru drukuje się dla każdego ZNP oddzielnie.
Czy korzystając z nadania przesyłki przez Pocztę Polską można zamówić kuriera po odbiór przesyłki?

Dla usług pocztowych Pocztex oraz Pocztex Kurier 48h można zamówić kuriera po odbiór przesyłek. Aby to zrobić należy na liście przesyłek kurierskich użyć przycisku   dostępnego na górnej wstążce programu, następnie uzupełnić dane i potwierdzić zamówienie odbioru przez kuriera przyciskiem  Zamów.

Należy pamiętać, że istnieje możliwość kilkukrotnego zamówienia kuriera w jednym dniu.

Informacja widoczna na oknie  nie blokuje możliwości ponownego zamówienia kuriera w danym dniu, wyświetlana jest w celu poinformowania użytkownika, że w danym dniu jest już zamówiony co najmniej jeden odbiór przez kuriera.

Dla pozostałych usług pocztowych należy udać się do Urzędu nadania zgodnego ze zleceniami przesyłek w celu nadania przesyłek.
Jak sprawdzić, co dzieje się z przesyłką?

Na dokumencie Zlecenia nadania przesyłki znajduje się lista paczek wraz z przypisanym do nich numerem listu przewozowego oraz adresem URL. Po kliknięciu w link w kolumnie URL użytkownik zostanie przeniesiony na stronę internetową, na której może śledzić przesyłkę.

Informacje na temat statusu przesyłki można także sprawdzić na stronie

https://emonitoring.poczta-polska.pl/ (Poczta Polska)

http://sendit.pl/track-trace-optima   (Sendit)

https://tracktrace.dpd.com.pl/findParcel      (DPD)

po podaniu numeru listu przewozowego odpowiedniej paczki.
Jakie usługi dostępne są w ramach oferty Sendit w Comarch?

Korzystając z funkcjonalności Sendit w Comarch ERP Optima, można wybrać następujące produkty:

1. Przesyłka standardowa do 10kg oraz do 30kg realizowana przez firmę kurierską DPD.
Maksymalna dopuszczalna długość paczki standardowej wynosi 175 cm, a suma wymiarów (wysokość + długość + szerokość) 300 cm.
Dla każdej przesyłki obliczana jest waga wymiarowa (długość x szerokość x wysokość/6000). Kategoria wagowa ustalana jest według wyższej wagi (rzeczywistej lub wymiarowej). Jeżeli waga wymiarowa liczona ze wzoru nie przekracza 41,6 kg, to obowiązuje rzeczywista waga paczki.

2. Ubezpieczenie
Każda paczka w przesyłce oznaczona listem przewozowym jest ubezpieczona do 5000 PLN. Ubezpieczenie powyżej tej kwoty jest dodatkowo płatne. Użytkownik ma możliwość określenia wysokości ubezpieczenia paczki wprowadzając odpowiednią wartość w kolumnie Kwota ubezpieczenia na Zleceniu nadania przesyłki.

3. Pobranie
Możliwość zlecenia pobrania od odbiorcy ustalonej przez nadawcę kwoty.
Jeżeli w konfiguracji konta Sendit (System/Konfiguracja/Firma/Przesyłki/Sendit) wprowadzono numer rachunku bankowego, to wówczas na Zleceniu przesyłki istnieje możliwość zaznaczenia opcji  oraz określenia kwoty, jaka ma zostać pobrana przez kuriera podczas dostarczenia przesyłki do odbiorcy.

  • Maksymalna kwota pobrania w DPD wynosi 11 000 zł.
  • Przy kwocie pobrania powyżej 5000 zł przesyłka podlega obowiązkowemu dodatkowemu ubezpieczeniu w wysokości 0,15% kwoty pobrania.
  • Kwotę pobrania Sendit przelewa do 10 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki do odbiorcy. Pobranie przelewane jest na rachunek bankowy określony w konfiguracji konta Sendit.
  • Jeżeli istnieje potrzeba wysłania przesyłki międzynarodowej, skorzystania z doręczenia terminowego lub nadania paczki do Paczkomatu InPost lub firmą kurierską UPS polecamy sprawdzenie oferty na stronie Sendit.plJak nadać paczkę?

Paczkę można nadać na kilka sposobów:

  1. Tworząc Zlecenie nadania przesyłki z poziomu Listy przesyłek kurierskich dostępnej w menu głównym programu na zakładce Ogólne, po wciśnięciu przycisku  – Nadanie przesyłki.
  2. Z poziomu listy Faktur sprzedaży/ Paragonów/ Wydań zewnętrznych/ Rezerwacji Odbiorcy, poprzez zaznaczenie konkretnego dokumentu i wybranie w menu głównym funkcji Nadanie przesyłki.
  3. Z poziomu otwartego formularza Faktur sprzedaży/ Paragonów/ Wydań zewnętrznych/Rezerwacji Odbiorcy i wybraniu w menu głównym funkcji Nadanie przesyłki.

 

Dane adresowe nadawcy pobierane są na Zlecenie z konfiguracji konta Sendit. Użytkownik ma możliwość wskazania innego adresu nadawczego, wybierając go z listy zdefiniowanych uprzednio adresów firmowych lub wprowadzając odpowiednie dane bezpośrednio na zleceniu.
Każde zlecenie powinno mieć przypisaną osobę zlecającą nadanie przesyłki. Domyślnie będzie to aktualnie zalogowany operator. Możliwe jest jednak wskazanie innego operatora lub pracownika. Telefon oraz adres e mail do kontaktu pobierany jest z formularza operatora/pracownika lub może zostać uzupełniony ręcznie.

Odbiorcę przesyłki można wybrać z listy podmiotów. Dane adresowe będą wówczas pobierane z karty wybranego kontrahenta. Jeżeli zlecenie jest generowane na podstawie dokumentu handlowego lub magazynowego (FA/PA/WZ/RO) wówczas odbiorca zostanie przeniesiony z powiązanego dokumentu.
Dodatkowo na zleceniu należy wskazać osobę, z którą kurier będzie mógł się skontaktować celem doręczenia przesyłki. Dane osoby kontaktowej można wpisać ręcznie lub wybrać z listy jednego z przedstawicieli podmiotu.

Po uzupełnieniu danych nadawcy i odbiorcy należy wprowadzić paczki, jakie będą przesyłane w ramach danego zlecenia. Dla każdej z paczek należy określić wagę, wymiary, sposób pakowania oraz (opcjonalnie) kwotę ubezpieczenia przesyłki. Wycena kosztów przesyłki na podstawie wprowadzonych informacji jest dostępna pod przyciskiem  Wyceń zlecenie.
Aby zlecić nadanie paczki (przesłać zlecenie do DHL/DPD/Sendit.pl) należy wcisnąć przycisk  Zamów kuriera lub przycisk  Zatwierdź przesyłkę i przekaż do nadania (Poczta Polska/InPost).

Film znajduje się tutaj lub z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Filmy instruktażowe w sekcji Handel).
Jakie dane są niezbędne do nadania przesyłki z serwisu Allegro?

Do prawidłowego zrealizowania zlecenia z serwisu Allegro, w System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Allegro  użytkownik powinien podać Organization ID, Access Token otrzymane od InPost oraz numer ID i Login do kont Allegro.

Podczas tworzenia zlecenia przesyłek dla Allegro wymagane jest podanie adresu e-mail, który jest nadawany indywidualnie dla każdej aukcji, numer telefonu kupującego, identyfikator sprzedawcy i transakcji. Dla zamówień realizowanych z Allegro za pośrednictwem Comarch e-sklep powyższe dane uzupełniane są automatycznie. Ponadto przy przekształcaniu takiego zamówienia do Zlecenia Nadania Przesyłki uzupełniana jest informacja o usłudze wybranej przez kupującego (Allegro Kurier24 InPost, Allegro MiniKurier24 InPost czy Allegro Paczkomaty 24/7 InPost) oraz o Paczkomacie odbiorczym, jeśli kupujący wybrał opcję paczkomat przy składaniu zamówienie w Allegro.

 
Czy istnieje lista towarów, których nie można wysyłać korzystając z Sendit?

Wykaz towarów, których nie można wysłać korzystając z usług Sendit dostępny jest pod adresem: http://sendit.pl/centrum-informacji/towary-zakazane-w-wysylce