Article Category: Serwis Operacji Automatycznych - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Serwis Operacji Automatycznych - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Parametry

Usługa Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych jest odpowiedzialna za automatyczne wykonywanie zadań cyklicznych zdefiniowanych w programie: 

 • zadań windykacyjnych,
 • fakturowania cyklicznego,
 • zleceń cyklicznych,
 • przypomnień o zadaniach,
 • synchronizacji z Comarch e-Sklep/ wszystko.pl,
 • synchronizacji z Comarch ERP Optima Detal,
 • synchronizacja z Comarch ERP Mobile Sprzedaż,
 • synchronizacja z Comarch ERP XL,
 • synchronizacji z Comarch ERP HRM.

Usługa jest instalowana razem z programem Comarch ERP Optima. Gałąź Serwis Operacji Automatycznych jest dostępna wyłącznie dla stacjonarnej wersji Comarch ERP Optima.

W sekcji Logowanie Serwisu Operacji Automatycznych widoczne są dane: nazwa serwera, nazwa bazy konfiguracyjnej, serwer klucza. Dane uzupełniają się automatycznie, po zalogowaniu do programu.

Serwis Operacji Automatycznych

Usługa Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych po instalacji jest domyślnie wyłączona. Aby możliwe było automatyczne realizowanie zdefiniowanych zadań należy:

 • zaznaczyć Logowanie usługi Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych jako: (Konto, Hasło)podać nazwę i hasło użytkownika systemu operacyjnego dla usługi Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych. Hasło należy podać każdorazowo przed ustawieniem tego konta dla usługi. Przy definiowaniu konta należy podać nazwę domeny\nazwę użytkownika (jeżeli komputer należy do domeny) lub nazwę komputera\nazwę użytkownika (jeżeli komputer nie należy do domeny). Przed konfiguracją należy nadać hasło użytkownikowi Windows, który jest tu wskazywany, jeżeli do tej pory użytkownik ten nie miał nadanego hasła.
 • kliknąć Uruchom usługę Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych – po ustawieniu konta dla usługi Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych należy usługę uruchomić.

Dopiero po skonfigurowaniu i uruchomieniu Serwisu Operacji Automatycznych wykonywane będą zadania automatyczne określone w programie (windykacyjne, fakturowanie cykliczne, synchronizacja z e-Sklepem itp).

Zapisywanie działania usługi –  znajdujący się w tej sekcji parametr Usuwaj z bazy danych logi starsze niż służy do automatycznego usuwania logów Serwisu Operacji Automatycznych z bazy danych. Domyślnie wybrana jest dla parametru wartość 10 dni, ale Użytkownik może ją określić samodzielnie wybierając wartość z przedziału od 5 do 30 dni.

Gałąź w konfiguracji nie jest dostępna w przypadku programu w wersji usługowej. Użytkownicy korzystający z takiej wersji oprogramowania powinni od razu skonfigurować konkretne zadania automatyczne, które będą wykonywane (windykacja, synchronizacja z e-Sklepem, faktury cykliczne…). 

Przycisk  wywołuje listę logów z operacji wykonywanych przez Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych.