Komunikat pojawia się, gdy podczas wystawiania Faktury Zakupu, korekty Faktury Zakupu, korekty Faktury Sprzedaży, spełnione są warunki umożliwiające weryfikację rachunku bankowego klienta, natomiast numer NIP nie został uzupełniony.