W pierwszej kolejności należy zaktualizować nazwy serwerów (Narzędzia->Serwer bazy danych->Aktualizuj nazwy serwerów), następnie zrestartować usługę sql server i wykonać odbudowę widoków systemowych dla każdej z baz (Narzędzia->Korekty danych->Odbudowa widoków systemowych).