Tak, aplikacja Comarch e-Sprawozdania umożliwia odczytanie utworzonego wcześniej pliku XML (zgodnego ze schematem MF). W oknie startowym należy wybrać opcję Edytuj istniejące (w przypadku aplikacji Comarch e-Sprawozdania w wersji 2019.0.) lub Otwórz plik XML (w przypadku aplikacji Comarch e-Sprawozdania od wersji 2019.1) i wskazać miejsce, w którym znajduje się plik XML.