Jeśli podczas pracy z programem pojawi się powyższy komunikat dotyczący braku uprawnień do wykonania danej procedury, to użytkownik powinien skontaktować się z operatorem programu, który posiada uprawnienia administratora. Komunikat ma związek z nałożeniem na użytkownika blokad dostępu z poziomu karty operatora (w tym przypadku blokada dotyczy formularza faktury zakupu).