Twój kontrahent nie dotrzymał terminu i zapłacił Ci po czasie? W związku z tym jest zobowiązany do zapłaty należnych Ci odsetek. Chcesz wygenerować notę odsetkową, aby przekazać ją kontrahentowi, ale nie wiesz jak? Spójrz jakie to proste!

  1. Otwórz menu Kasa/Bank/ Noty odsetkowe
  2. Na Liście not odsetkowych naciśnij ikonę 
  3. Wybierz kontrahenta, którego dotyczy nota odsetkowa, zaznacz jakich odsetek dotyczy dokument oraz naciśnij ikonę 
  4. Nie zapomnij wybrać odpowiedniej waluty!
  5. Zatwierdź dane ikoną