Konieczne jest zaznaczenie parametru Korekty ilościowe na plus w menu System/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry. Po zaznaczeniu parametru, na dokumencie korygującym będzie możliwość skorygowania ilości “na plus”.

Korekty dostępne na liście dokumentów są pod prawym przyciskiem myszy oraz pod przyciskiem: .