W Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Kasa fiskalna znajdują się opcję dotyczące ustawień sterownika, ustawień eksportu, ustawień importu oraz przypisywane są wprowadzone wcześniej kasy fiskalne dla stanowiska.

  • Ustawienia sterownika – użytkownik dokonuje z listy wyboru odpowiedniego sterownika dla kasy fiskalnej.
  • Ustawienia eksportu – do kasy można wysyłać towary z kodem „Zwykły” (dane pobierane są z pola KOD z karty towaru), PLU (kod numeryczny PLU pobierany z karty towaru, z zakładki [Dodatkowe]) lub EAN (dane pobierane z pola EAN z karty towaru), na tym etapie definiujemy także numer ceny, oraz rodzaj eksportu do wyboru są: pełny lub różnicowy.
  • Ustawienia importu – parametr Podział na krótkie paragony. Po jego zaznaczeniu użytkownik ma możliwość zadeklarowania ile pozycji maksymalnie może się znaleźć na jednym paragonie. W trakcie importu raport z kasy zostanie podzielony na kilka części, każda zawierać będzie określoną ilość pozycji i zostanie zapisana w odrębnych dokumentach.
  • Kasy fiskalne dla stanowiska – na tym etapie istnieje możliwość przypisania za pomocą ikony „plusa” kasy fiskalnej, która została zdefiniowana w Konfiguracji Program/ Ogólne/ Kasy fiskalne. Użytkownik po kliknięciu ikony plusa z listy dokonuje wyboru numeru kasy, portu COM po którym będzie przebiegała transmisja z kasą fiskalną, MAGAZYNU do którego będą odczytywane raporty (paragony) z kasy oraz schematy numeracji dla tworzonych dokumentów podczas odczytu.
  • Wysyłaj nazwę zdefiniowaną dla urządzeń fiskalnych – po zaznaczeniu parametru:
    • podczas wysyłania towarów do kasy przenoszone są nazwy fiskalne zdefiniowane na kartotekach towarowych (na zakładce [Dodatkowe]). Dla towarów, które nie mają przypisanych nazw fiskalnych eksportowane są nazwy ogólne.
    • podczas odczytu z kasy uzupełniana jest nazwa zwykła (zakładka [Ogólne] na karcie towaru) oraz nazwa fiskalna (zakładka [Dodatkowe] na karcie towaru). Jeżeli parametr nie jest zaznaczony podczas odczytu z kasy uzupełniana jest tylko nazwa ogólna towaru.