Ogólne

Zmiany

 1. Filtrowanie kolumn liczbowych. Dla kolumn z wartościami liczbowymi udostępniono możliwość filtrowania z opcjami: Zawiera, Nie zawiera, Podobne do, Nie jest podobne, Rozpoczyna się od oraz Kończy się na. Dotyczy to również kolumn użytkownika z wybranym typem formatu wyświetlania: Numeric.

Poprawiono

 1. Automatyczna kopia na IBARD. Umożliwiono ponowne uruchomienie kreatora automatycznej kopii na IBARD w przypadku przerwania jego działania.
 2. Bazy danych. Po przejściu do Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Bazy danych mógł pojawiać się komunikat: „Kolumna [Nazwa] nie należy do tabeli”. Działanie poprawiono.
 3. Dodawanie kontrahenta. Podczas dodawania nowego kontrahenta z poziomu wprowadzanego do rejestru VAT dokumentu mógł pojawiać się komunikat ”Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”. Działanie poprawiono.
 4. Filtrowanie w kolumnach liczbowych. Umożliwiono poprawne filtrowanie w kolumnach z wartościami liczbowymi w przypadku wklejenia wartości zawierającej separator tysięczny.
 5. Filtrowanie w kolumnach z numerem NIP. Po wyfiltrowaniu listy za pomocą kolumny zawierającej numer NIP i zmianie położenia kursora, ciąg znaków wpisany w nagłówku tej kolumny był usuwany. Działanie poprawiono.
 6. Filtrowanie list. Podczas filtrowania list o strukturze drzewiastej (np. Cennik), wpisana w nagłówku kolumny treść jest wyszukiwana również w niewidocznych, zwiniętych podgałęziach listy.
 7. Podsumowanie kolumn użytkownika. Po dodaniu na formularzu dokumentu kolumny użytkownika i próby podsumowania wartości w tej kolumnie z włączoną opcją Agreguj tylko zaznaczone, pojawiał się komunikat „Wartość nie może być zerowa. Nazwa parametru: item”. Działanie poprawiono.
 8. Szerokość kolumn. W przypadku zmienionej wielkości czcionki w systemie oraz zmodyfikowanej szerokości kolumn na oknie o strukturze drzewiastej (np. Plan kont czy Obroty i salda), po każdym otwarciu takiego okna kolumny samoczynnie zmieniały swoją szerokość. Działanie poprawiono.
 9. Pozycja cennika. Poprawiono wyświetlanie okna Pozycja cennika przy powiększonej czcionce w programie.

Kasa/ Bank

Zmiany

 1. mBank WebService. Niepodpisany przelew po wysłaniu do mBanku otrzymuje status Do autoryzacji.

Poprawiono

 1. mBank WebService. Przy imporcie wyciągu bankowego przelewy dotyczące tego samego dnia w programie Comarch ERP Optima i na wyciągu mBanku miały inną kolejność. Działanie poprawiono.
 2. Eksport przelewów do pliku. Poprawiono działanie formatów eksportu przelewów, na których wybrano kodowanie iso-8859-2 lub UTF8.