Uwaga
Funkcje dostępne tylko w pracy z modułem Płace i Kadry Plus.

W pewnych sytuacjach, zwłaszcza w przedsiębiorstwach, w których dominuje zadaniowy model pracy, istnieje potrzeba by jednocześnie, dla więcej niż jednego pracownika wykonać taką samą operację. Może to dotyczyć zmiany wartości wybranego pola (grupy pól) na formularzu pracownika, bądź uzupełnienia list (np. dodatków) związanych z pracownikiem.

Ponieważ operacje dotyczące zmiany wartości pojedynczych – konkretnie wskazanych – pól znacznie różnią się od obsługi wielopozycyjnych list, stąd operacje seryjne w kadrach zostały podzielone według tego kryterium.

Seryjne dodawanie dodatków i grup dodatków
Seryjne dodawanie akordów
Seryjne dodawania limitów nieobecności
Seryjne dodawanie nieobecności
Seryjne wstawianie dni – Czas pracy
Seryjne wstawianie dni – Plan pracy
Seryjna zmiana wydziału
Seryjna zmiana wartości pola
Seryjna zmiana centrum podległościowego
Seryjne ustawianie kont księgowych
Seryjne ustawianie zakładu
Dodawanie klasy i grupy atrybutów
Operacja seryjna w trybie interaktywnym