Szczegóły funkcjonalności zaprezentowane zostały w bezpłatnym e-szkoleniu Przygotowanie e-Sprawozdania Finansowego na podstawie danych zawartych w programie Comarch ERP Optima.