Na przykładzie wydruku Wzór standard (Faktura VAT (GenRap)) należy wykonać następujące kroki:

 • Otworzyć formularz faktury, na którym występują kody JPK_V7.
 • Z górnego menu programu wybrać Podgląd wydruku, a następnie na rozwijanej liście wybrać Generator raportów (ostania pozycja listy).
 • Na liście wydruków Generatora raportów kliknąć dwa razy np. Wzór standard (Faktura VAT (GenRap)).
 • Na edytowanym wydruku, na drzewku danych po lewej stronie ekranu należy kliknąć ikonę klucza.
 • Z dostępnych ustawień należy wybrać opcję nr 3 („z wszystkimi dostępnymi elementami”):

 • Następnie należy ustawić kursor w miejscu, w którym docelowo mają być drukowane kody JPK_V7.
 • Na drzewku danych trzeba odnaleźć zestaw danych: Wszystkie dane -> DokKodyJPKV7

 • Zestaw danych należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Wstaw.
 • Na liście dostępnych kolumn należy zaznaczyć opcje jak poniżej (trzymając wciśnięty klawisz Shift/Ctrl):

 • Po zatwierdzeniu przyciskiem OK na wydruku powinna pojawić się tabela (przykład poniżej):

 • Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolną wartość w kolumnie pierwszej i wybrać opcję Filtruj.
 • Wartość filtra należy ustawić jak poniżej (przycisk Dodaj filtr):

W pole z wartością filtra należy wkleić wyrażenie: [/Identyfikator/trn_trnid], a następnie zatwierdzić okno przyciskiem OK. W efekcie tej operacji lista numerów ID kodów JKP_V7 powinna zostać ograniczona tylko do tych, które występują na danej fakturze.

 • Następnie należy ustawić kursor w dowolnym wierszu uzyskanej tabeli, a na drzewku danych odszukać zestaw danych: Wszystkie dane -> KodyJPKV7

 • Zestaw danych należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Wstaw.
 • Na liście dostępnych kolumn należy zaznaczyć opcje jak poniżej (trzymając wciśnięty klawisz Shift/Ctrl):

 • Po zatwierdzeniu przyciskiem OK na wydruku powinna pojawić się tabela (przykład poniżej):

 • Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolną wartość w kolumnie pierwszej i wybrać opcję Filtruj.
 • Wartość filtra należy ustawić jak poniżej (przycisk Dodaj filtr):

W pole z wartością filtra należy wkleić wyrażenie: dkv7_kv7id, a następnie zatwierdzić okno przyciskiem OK. W efekcie tej operacji lista kodów JPK_V7 powinna zostać ograniczona tylko do tych, które występują na danej fakturze.

 • Uzyskaną tabelę należy nazwać w ustalony sposób (np. Kody JPK_V7 potrzebne do wprowadzania dokumentu do rejestru VAT sprzedaży:), a następnie usunąć zbędne nagłówki i stopki pośrednie oraz kolumny.
 • Kolumny można usunąć klikając w zielony kwadrat na szczycie danej kolumny i naciskając Delete na klawiaturze:

 • Nagłówki i stopki pośrednie można usunąć zaznaczając je na czarno i naciskając Delete na klawiaturze.

 • W efekcie końcowym można uzyskać tabelę jak poniżej: