1

Z chwilą dezaktywacji usługi OCR wygasa możliwość korzystania ze skanowania dokumentów za pomocą OCR. Zgromadzone strony nie są możliwe do wykorzystania bez aktywnego pakietu. W przypadku ponownego uruchomienia pakietu OCR użytkownik będzie mógł wykorzystać zaległe strony.