1

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania od wersji 2019.1 umożliwia sporządzanie sprawozdań dla jednostek mikro według załącznika nr 4 do Ustawy o rachunkowości.
Od wersji 2019.5 jest możliwość importu zestawienia z arkusza kalkulacyjnego. Aby uzyskać taki arkusz należy z poziomu aplikacji e-Sprawozdania przejść na jedną z pozycji sprawozdania, następnie w górnym menu wybrać ‘Importuj zestawienie księgowe’> ‘Utwórz szablon sprawozdania’.

Na zakładkach zawierających zestawienia księgowe np. [Aktywa] należy kliknąć w przycisk ‘Importuj zestawienie księgowe’, a następnie wybrać ‘Import pliku Excel’.

 

 

Podczas procesu importu aplikacja sprawdza, czy dane arkusza (numer KRS/NIP i dzień bilansowy) są zgodne z wprowadzeniem do sprawozdania finansowego. Jeśli nie, zostanie wyświetlone odpowiednie ostrzeżenie.

Po weryfikacji następuje przeniesienie wszystkich zadeklarowanych przez użytkownika zestawień z arkusza do e-Sprawozdania.
Aplikacja Comarch e-Sprawozdania nie jest dostępna w wersji angielskiej.
Nie, Sprawozdanie Zarządu jest sporządzane w dotychczasowej formie niezależnie od aplikacji Comarch e-Sprawozdania.
Aplikacja Comarch e-Sprawozdania od wersji 2019.2 umożliwia sporządzanie sprawozdań dla organizacji pozarządowych według załącznika nr 6 do Ustawy o rachunkowości.
Nie, ponieważ jeżeli kilka osób pracuje na jednym pliku xml to plik jest nadpisywany.
Od wersji 2019.4 jest możliwość tworzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych.