1

Weryfikacja numeru rachunku jest wykonywana z poziomu formularzy:

 • faktury zakupu,
 • korekty faktury sprzedaży,
 • dokumentu w rejestrze VAT zakupu,
 • korekty dokumentu w rejestrze sprzedaży VAT,
 • dokumentu w ewidencji dodatkowej kosztów,
 • korekty dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów,
 • podczas eksportu płatności do banku.

Dostępna jest również seryjna weryfikacja z poziomu list:

 • płatności w preliminarzu,
 • kontrahentów,
 • rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów.

Jeżeli numeru rachunku bankowego nie ma w Wykazie podatników VAT, użytkownik otrzymuje odpowiedni komunikat, natomiast nie jest blokowana możliwość zapisania dokumentu czy wysłania przelewu.
W menu Kasa i bank / Rejestry kasowe/bankowe należy otworzyć rejestr bankowy BPH następnie kliknąć na przycisk Bank, wyświetli się lista banków, z której wybieramy bank PKO.
W numerze rachunku pojawią się @@ oraz 8 cyfr numeru rozliczeniowego np. @@-11111111. Dwie @@ oraz numer rozliczeniowy zostawiamy, uzupełniamy pozostałe cyfry rachunku bankowego np. @@-11111111-1111111111111111. Program sam zastąpi @@ 2 cyframi kontrolnymi.

Jeżeli w menu Ogólne/Inne/ Banki na liście nie ma banku PKO należy go dodać. W numerze rozliczeniowym należy podać 8 cyfr po dwóch pierwszych cyfrach kontrolnych np. 11-11111111-1111111111111111.
Jeżeli Użytkownik, posiadający rachunek bankowy w banku BPH korzystał z elektronicznej wymiany danych – format Elixir-0 BPH, po zmianie banku na PKO może skopiować format Elixir-0 BPH i zapisać go pod nową nazwą Elixir-0 PKO. Aby skopiować format należy podświetlić ten, który ma ulec skopiowaniu i nacisnąć równocześnie klawisze <Ctrl> + <Insert> . Pojawi się formularz nowego formatu elektronicznej wymiany danych z bankiem, gdzie zostaną zaproponowane identyczne dane jak dane aktualnie podświetlonego na liście formatu. Użytkownik musi zmienić na skopiowanym formacie nazwę, a następnie przejść na zakładkę 3. Pozycje i ustawić poszczególne wiersze zgodnie ze strukturą pliku wymiany dostarczaną przez nowy bank.

Sposób budowy formatów wymiany danych z bankiem został opisany w biuletynie dostępnym tutaj.
Na rachunku źródłowym wprowadzamy dokument KW, na rachunku docelowym dokument KP i kompensujemy obydwa dokumenty.
Aby po imporcie notowań kursów ze strony Narodowego Banku Polskiego (dla typu kursu NBP) kursy zostały zapamiętane należy w kolumnie Dodawać wybrać Tak oraz po imporcie nacisnąć przycisk Zapisz. Wówczas w menu System / Konfiguracja / Program / Ogólne / Waluty notowanie dla Typu kursu waluty: NBP zostanie zapamiętane.
W takiej sytuacji należy w Konfiguracji Firmy/Kasa i Bank/ Parametry zaznaczyć parametr: Wyświetlanie kwot na raportach otwartych.