Środki trwałe można podzielić na grupy np. ze względu na typ środka (samochody, komputery itd.).

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo w niniejszym podręczniku.

Skasować można jedynie grupę, do której nie zostały jeszcze przypisane środki (np. błędnie wprowadzoną).

Przy dopisywaniu pozycji uzupełnić należy dwa pola:

Nazwa – nazwa grupy.

Opis – dokładniejszy opis grupy.
Dla dokumentów typu AIST – arkusz inwentaryzacyjny ST oraz AIWP – arkusz inwentaryzacyjny wyposażenia możliwe jest w tym miejscu określenie domyślnego schematu numeracji i serii.
Wartości niematerialne i prawne można podzielić na grupy. Lista grup obsługiwana jest w identyczny sposób jak grupy środków trwałych – co zostało opisane tutaj.
Amortyzacja w przypadku ulg inwestycyjnych – parametr wykorzystywany w przypadku ulg inwestycyjnych dla środków trwałych. W przypadku ulg inwestycyjnych można zmniejszać odpisy amortyzacyjne lub skracać okres amortyzacji.