Comarch ERP Optima zapewnia współpracę z następującymi terminalami:

 • Verifone VX 520 dystrybuowanym przez eService
 • Verifone VX 520 dystrybuowanym przez First Data Polcard
 • Ingenico iCT220 ETH dystrybuowanym przez First Data Polcard
 • Ingenico Desk 3200 dystrybuowanym przez First Data Polcard

Za pomocą terminali płatniczych obsługiwane są następujące operacje kartą płatniczą:

First Data PolcardeService
obciążenie karty płatniczej
zwrot środków płatniczych na kartę
Poniżej przedstawiono modele drukarek fiskalnych współpracujących z systemem Comarch ERP Optima.

Comarch ERP Optima współpracuje z następującymi drukarkami fiskalnymi:

 • POSNET (oparte o protokół DF-3001, Thermal, Thermal HS i FV, HD, HD EJ, XL2 OnLine, Temo)
 • ELZAB (Omega, Mera, Mera OnLine, ZETA),
 • INNOVA (Profit, Market, DF-1),
 • NOVITUS (Vivo, Vento, Quarto, Delio Prime (E) , Deon(E), Deon OnLine, Bono (E), Bono OnLine, HD Online),
 • TORELL (Duo Pro, Andros),
 • EMAR (Printo, Tempo 3),
 • Epson TM-T801FV

Drukarki w wersjach aptecznych nie są obsługiwane.

Dodatkowe informacje dotyczące konfiguracji pracy z drukarkami fiskalnymi dostępne są w biuletynie OPT048 – Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w Comarch ERP Optima .
Od wersji 12.x ustawienia portów COM w systemie operacyjnym wprost wpływają na działanie drukarek fiskalnych w programie. W związku z tą zmianą należy poprawnie ustawić port COM, zgodnie z instrukcją użytkownika drukarki.

Parametry ustawień portu COM dla drukarek fiskalnych:

Posnet (Novitus, Innova, Emar, Torell):

 • szybkość: 9600
 • parzystość: brak (none)
 • liczba bitów: 8
 • bit stopu: 1
 • sterowanie przepływem: brak 

Elzab:

 • szybkość: 9600 / 19200
 • parzystość: parzysta (even)
 • liczba bitów: 8
 • bit stopu: 1
 • sterowanie przepływem: brak, xon/xoff 

W przypadku drukarek Elzab starszego typu należy sterowanie przepływem ustawić na sprzętowe.

Drukarka Posnet Temo podłączona bezpośrednio przez USB do poprawnej komunikacji musi mieć ustawione sterowanie przepływem RTS. Przy pracy przez port COM parametr ten może być dowolny – ustawienia systemowe.

W nowych drukarkach Posnet Thermal i Novitus Delio w konfiguracji drukarki można ustawić sterowanie przepływem, w Comarch ERP Optima musi być wybrana taka sama opcja (drukarki te mają domyślne ustawienie „brak”).

Dodatkowe informacje dotyczące drukarek fiskalnych dostępne są w biuletynie „OPT048 – Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w Comarch Optima”.
Obecnie program współpracuje z następującymi typami kolektorów:

 • Dolphin
 • BHT
 • CipherLab (oprogramowanie producenta, a nie importera, np. seria 8000, 8001, 8300)
 • Opticon (z firmy OptiData np. Opticon PHL-2700) 

W modelu usługowym program Comarch ERP Optima nie współpracuje z kolektorami.

Konfiguracja pracy z kolektorami opisana jest dokładnie w artykule Współpraca z kolektorami danych.

Dodatkowe informacje dotyczące kolektorów (m. in. przykładowa konfiguracja) dostępne są w biuletynie OPT048 – Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w Comarch Optima.
System Comarch ERP Optima współpracuje z kasami fiskalnymi:

 • NOVITUS (zgodne z protokołem Tango: Bravo, Nano , PS-3000, PS-4000E, Soleo, Sento Online)
 • ELZAB (kasy II generacji: Alfa, Delta, Jota, Teta, Eco, Mini, K10 OnLine, Mini LT OnLine, Jota Online)
 • SHARP (ER-457P, ER-237P, ER-277P, ER-A285P)

Dodatkowe informacje oraz konfiguracja pracy z kasami fiskalnymi umieszczone zostały w instrukcji Kasy Fiskalnea także w biuletynie OPT048 – Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w Comarch ERP Optima.
Comarch ERP Optima współpracuje z każdym czytnikiem kodów kreskowych, który emuluje klawiaturę (ma możliwość wpięcia go do portu klawiatury). Karty cennikowe muszą mieć wypełnione pole EAN. Jeśli pozycja nie posiada własnego kodu (pole EAN jest puste) – wciśnięcie przycisku nadaje kod EAN zgodnie z ustawionym zakresem w menu System/ Konfiguracj/ Firma/ Handel/ Autonumeracja i kody EANGenerowanie kodów EAN. Wpisany tu kod kreskowy jednoznacznie identyfikuje pozycję, tzn. w jednej bazie nie mogą istnieć dwa towary o takim samym kodzie paskowym. Kod kreskowy może być wykorzystany podczas wpisywania towarów na fakturę.

Dodatkowe informacje dotyczące czytników kodów kreskowych dostępne są w biuletynie OPT048 – Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w Comarch ERP Optima.
System Comarch ERP Optima współpracuje z następującymi kasami fiskalnymi online:

• ELZAB k10 online,

• ELZAB Mini LT online,

• ELZAB Jota online,

• NOVITUS Sento online.

Dodatkowe informacje umieszczone zostały w biuletynie OPT048 – Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w Comarch ERP Optima.