Atrybuty – grupy - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Atrybuty – grupy - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Atrybuty – grupy

Jest to lista wyświetlająca zdefiniowane grupy atrybutów. Grupa służy do łączenia zdefiniowanych atrybutów typu klasa (odpowiada liście grup klas atrybutów w Comarch ERP XL). Grupa może być wykorzystywana do szybkiego przyznawania należących do niej atrybutów pracownikowi/pracownikom. Wybierając grupę u pracownika, wszystkie należące do niej atrybuty pojawią się na jego liście atrybutów. Funkcja dostępna jest tylko w module Płace i Kadry Plus.

Lista grup atrybutów w Konfiguracji pozwala na dodawanie nowych grup, a także przypisywanie oraz usuwanie do/z danej grupy dowolnych istniejących atrybutów.

Na liście są widoczne jedynie nazwy grup. Przeglądanie i edycja zawartości – lista atrybutów przypiętych do danej grupy – są dostępne z poziomu formularza grupy.