Comarch ERP Optima Analizy BI - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Comarch ERP Optima Analizy BI

Comarch ERP Optima Analizy BI

Raporty wzorcowe

Nowości

 1. Nowe raporty wzorcowe dotyczące Opisów Analitycznych. Dodano raporty obsługujące nową funkcję programu Comarch ERP Optima – Opisy Analityczne: 
  • 23. Raport Sprzedaży z Opisem Analitycznym
  • 24. Raport Zakupów z Opisem Analitycznym
  • 25. Raport Księgowości (KK) z Opisem Analitycznym
  • 26. Raport Rejestrów VAT z Opisem Analitycznym 
 2. Wymiary analityczne dodane w Comarch ERP Optima prezentowane są w Analizach jako Wymiar NAZWA np. Wymiar Kontrahent. Natomiast przypisane im wartości w programie Optima Analizy BI preznetują dzięki miarom Wymiar Procent i Wymiar Wartość.

 3. Raporty dotyczące ankiet w module CRM. Dodano nowe raporty z obszaru ankiet dostępnego w module CRM: 
  • 10.06 Liczba ankiet,
  • 10.07 Poziom wypełnienia ankiet,
  • 10.08 Pytania, odpowiedzi.  
 4. Dzięki tym raportom możliwe jest analizowanie ankiet uzupełnionych w programie Comarch ERP Optima m.in. pod względem stopnia ich uzupełnienia, punktów za odpowiedź, ankietera przeprowadzającego badanie itd. W Optimie dodano bezpośrednie przejście z modułu ankiet do tych raportów w Analizach BI.

 5. Nowy raport 5.09 Ewidencja dodatkowa przychodów i kosztów. Został dodany nowy raport 09 Ewidencja dodatkowa przychodów i kosztów. W raporcie można analizować kontrahentów, płatników, dokumenty i magazyny z wykorzystaniem miar: Kwota i Kwota waluta, Wymiar Procent i Wymiar Wartość.
 6. Nowy raport 6.23 Delegacje zagraniczne – czas w delegacji. Dodano nowy raport odnoszący się do czasu delegacji zagranicznych.

Zmiany

 1. Raporty 1.26 i 1.27.Do raportów 26 Analiza RO według kontrahentów i 1.27 Analiza RO pozostałych do realizacji dodano nowe wymiary
  • Daty Wystawienia,
  • Data Terminu Rezerwacji 
 2. Raporty dotyczące Rejestru VAT. Aby umożliwić zbudowanie zestawienia transakcji zgodnego z deklaracją VAT 7, dodano wymiar Odliczenia.
  Wymiar jest dostępny na raportach: 

  • 08. Raport Rejestrów VAT
  • 26. Raport Rejestrów VAT z Opisem Analitycznym 
 3. oraz wszystkich raportach standardowych z działu 05. Rejestry VAT

 4. Atrybuty zasobów – Nowa funkcjonalność przenoszenia atrybutów dodanych na zasobach na raportach: 
  • 14. Raport Zasobów Magazynowych z Dostaw,
  • 7.18 Produkty z dostaw,
  • 7.19 Ranking produktów zalegających,
  • 7.20 Zaleganie w przedziałach,
  • 7.21 Produkty z dostaw na dzień,
  • 7.23 Zaleganie w przedziałach na dzień,
  • 7.24 Raport Dokumentów Magazynowych z Cechami Dostaw
 5. Czas trwania czynności w godzinach i minutach – W raportach serwisowych dodano miary: 
  • Czas Trwania Czynności Godziny,
  • Czas Trwania Czynności Minuty. 
 6. Raport Płac i Kadr – Dodano miarę Suma Elementów Wypłaty, która pozwala na pokazywanie elementów wypłaty, które nie są liczone do wartości brutto wypłaty.