Ćwiczenie: Konfiguracja programu i firmy dla modułów KH i ŚT - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Ćwiczenie: Konfiguracja programu i firmy dla modułów KH i ŚT - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Ćwiczenie: Konfiguracja programu i firmy dla modułów KH i ŚT

Cel ćwiczenia: ustawienie podstawowych parametrów konfiguracyjnych

 1. Ustalenie parametrów księgowych: z menu System otwieramy Konfiguracja wybieramy Firma/ Księgowość/ Parametry i zaznaczamy:
  • Rodzaj księgowości: Księgowość kontowa (ten parametr został już zaznaczony przez Konfigurator bazy danych)
  • Numeracja rejestrów VAT w obrębie miesiąca (odznaczamy parametr Numeracja rejestrów VAT ciągła w roku)
  • Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie (zaznaczamy parametr)
  • wybieramy księgowanie dokumentów z datą
 2. W menu Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa wybieramy:

  • zaznaczamy parametr Księgowanie faktur VAT przez rejestr VAT
  • Automatyczne zakładanie kont słownikowych wg kodu
  • Zaznaczamy parametr Automatycznie zaznaczaj Rozrachunek dla ręcznych księgowań na kontach rozrach., Generowanie płatności dla ręcznych księgowań na kontach rozrachunkowych, Automatycznie zaznaczaj generowanie płatności oraz Generowanie płatności dla bilansu otwarcia na kontach rozrachunkowych
  • Zaznaczamy obsługa kont walutowych oraz subanalityki walutowe na kontach słownikowych
  • zatwierdzamy ustawienia.
 3. Utworzenie słowników.

  • z menu System otwieramy Konfigurację wybieramy Konfiguracja Firmy/ Księgowość a następnie wprowadzamy dane tak, aby w rezultacie uzyskać:
  • Dzienniki: KASA, BANK, ZAKUP, SPRZEDAŻ, INNE
  • Rejestr sprzedaży: SPRZEDAŻ, DWS (Dokumenty wewnętrzne sprzedaży)
  • Rejestr zakupu: KOSZT, TOWAR, TRWAŁE, DWZ (Dokumenty wewnętrzne zakupu) (kasujemy domyślny podrejestr ZAKUP)
  • zatwierdzamy ustawienia (na każdej liście)
  • z poziomu Konfiguracji Firmy/ Środki trwałe:
   • Grupy środków trwałych: SAMOCHODY, KOMPUTERY (kasujemy domyślną grupę ST)
   • zatwierdzamy ustawienia
 1. Określenie parametrów związanych z kontrolą duplikacji w Rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej. Otwieramy Konfigurację i wybieramy Firma/ Ogólne/ Parametry:

  • Kontrola duplikacji zapisów w Rejestrze VAT, ewid. dodatkowej i na fakturach zakupu (zaznaczamy parametr) Określamy według jakich pól system ma sprawdzać czy występują zduplikowane dokumenty. Wybieramy: NIP Kontrahenta, Numer dokumentu, Kwota netto dokumentu.
 2. Na karcie operatora (Program/ Użytkowe/ Operatorzy) na zakładce Parametry zaznaczamy parametr: Prawa operacji na księdze głównej (zatwierdzamy).
 3. Zamykamy konfigurację.