Dlaczego może wystąpić różnica między wartością na arkuszu inwentaryzacyjnym, a wartością rzeczywistą towaru na magazynie? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Dlaczego może wystąpić różnica między wartością na arkuszu inwentaryzacyjnym, a wartością rzeczywistą towaru na magazynie? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Dlaczego może wystąpić różnica między wartością na arkuszu inwentaryzacyjnym, a wartością rzeczywistą towaru na magazynie?

Wartość na arkuszu inwentaryzacyjnym (razem netto) wyliczana jest na podstawie ostatnich cen
zakupu, zapisanych na karcie towaru.
Wartość rzeczywistą towaru na magazynie można uzyskać poprzez wydruk Spis z natury/Wzór standard, dostępny z poziomu menu Handel/Zasoby. Wartość na spisie z natury (wartość zakupu PLN) wyliczana jest wg cen rzeczywistych dostaw towarów, które aktualnie znajdują się na magazynie.
Na wydruku standardowym spisu z natury znajduje się kolumna Cena, w której znajduje się orientacyjna wartość ceny wyliczona na podstawie wartości rzeczywistej podzielonej przez ilość towaru w magazynie (cena*ilość nie zawsze jest równa wartości, co wynika z zaokrągleń).

Przykład
Przyjmujemy za pomocą dokumentów PZ towar „A” na magazyn:
PZ/1/2008 – 2 szt. po 10 zł
PZ/2/2008 – 2 szt. po 20 zł
Na magazynie mamy 4 szt. towaru.
Wartość towaru na arkuszu inwentaryzacyjnym 4 * 20 zł =80 zł
Wartość towaru na spisie z natury 2*10 zł +2*20 zł=60 zł
(średnia cena, pokazana na wydruku: 60 zł /4 = 15 zł)