Dokumenty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Dokumenty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Dokumenty

W tej gałęzi można ustalić domyślne schematy numeracji (wybierając spośród typów dokumentów zdefiniowanych dla danej klasy) i domyślne serie dla:

  • List płac,
  • Dokumentów w e-Teczce,
  • Umów cywilnoprawnych.

Ustalone tutaj parametry będą proponowane w chwili rozpoczęcia wystawiania tych dokumentów. Operator w trakcie edycji może je zmienić.

Rys 18. Definiowanie schematów dokumentów w module Płace i kadry