Dokumenty wspólne - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Dokumenty wspólne - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Dokumenty wspólne

Użytkownik musi wskazać jeden wybrany schemat numeracji (spośród wszystkich utworzonych w Konfiguracji programu/ Definicje dokumentów/ Obieg dokumentów/ Biblioteka dokumentów). Schemat ten będzie traktowany jako domyślny podczas wprowadzania nowych dokumentów wspólnych do Biblioteki. Ponadto, jeśli schemat zawiera serię, użytkownik może wskazać również serię domyślną.