Eksport listy towarów z arkuszy - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Eksport listy towarów z arkuszy

Możliwy jest eksport towarów do pliku z poziomu Arkusza Inwentaryzacyjnego oraz Arkusza Inwentaryzacyjnego Pomocniczego. Z poziomu formularzy na górnej wstążce programu dostępna jest opcja Kolektor danych/Eksportuj pozycje Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno, w którym należy wskazać plik, do którego zostaną wyeksportowane towary (na dysku lub IBARD). Jeśli wskazany zostanie plik, który nie istnieje, wówczas zostanie on utworzony po zatwierdzeniu eksportu. Jeśli wskażemy plik istniejący, zostanie on nadpisany. Plik powinien posiadać rozszerzenie txt lub csv.

Eksport towarów z dokumentu do pliku

Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu eksportu: 

  • wg kodu towaru – do pliku wyeksportowane zostaną dane w formacie: KOD_TOWARU;ilość
  • wg kodu EAN – do pliku wyeksportowane zostaną dane w formacie: KOD_EAN;ilość