Gdzie mogę wskazać dziecko, na które został udzielony Urlop ojcowski/rodzicielski/ wychowawczy? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Gdzie mogę wskazać dziecko, na które został udzielony Urlop ojcowski/rodzicielski/ wychowawczy? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Gdzie mogę wskazać dziecko, na które został udzielony Urlop ojcowski/rodzicielski/ wychowawczy?

Na formularzu nieobecności Urlop ojcowski/rodzicielski/ wychowawczy znajduje się pole Opieka nad, w którym można wskazać dziecko, na które został udzielony dany urlop.

Na rozwijanej liście wykazywane są dzieci wprowadzone na Listę członków rodziny (Formularz danych pracownika) z kodem stopnia pokrewieństwa 11 – dziecko własne, przysposobione lub dziecko drugiego małżonka.

Edycja tego pola jest dostępna także na rozliczonych nieobecnościach.

Dodatkowo dane dziecka wpisane w tym polu będą wykazane na świadectwie pracy.