Handel z magazynem - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Handel z magazynem - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Handel z magazynem

Handel

Nowości

1. W module Comarch ERP Optima Handel wprowadzono zmiany związane z wejściem w życie od kwietnia 2020 r. deklaracji JKP_V7, szczegóły zostały opisane w artykule Zmiany związane z JPK_V7.

2. Kopiowanie receptur towarów/ usług złożonych. Umożliwiono kopiowanie receptur towarów/ usług złożonych. W tym celu należy podświetlić recepturę, którą chcemy skopiować, a następnie wybrać kombinację klawiszy <CTRL> + <INSERT> lub <CTRL> oraz przycisk  . Funkcja działa z poziomu menu Ogólne/ Inne/ Receptury oraz z poziomu zakładki [Receptury] w oknie pozycji cennika.

3. Kody CN, eksport/ import cennika w formacie MS Excel. Podczas importu kodów CN można zaimportować stawkę VAT przypisaną do kodu CN.

Zmiany

1. Współpraca z drukarkami fiskalnymi. Drukarki Elzab OnLine. W przypadku nowych modeli drukarek firmy Elzab (modele OnLine) możliwe jest wybranie konkretnej nazwy płatności (np. Gotówka) i powiązanie jej z formą płatności z modułu Kasa/Bank. Wybrana nazwa drukowana jest na dokumencie fiskalnym.

Poprawiono

1. Korekty do Faktur Zakupu. Na korektach do Faktur Zakupu wyświetlana jest informacja o obowiązku uzupełnienia numeru obcego.

2. Numer Faktury Zakupu w Preliminarzu Płatności. Podczas zapisu na stałe Faktury Zakupu, w Preliminarzu płatności jest aktualizowany jej numer obcy widoczny w polu Opis do banku.

3. Kategoria pozycji dokumentu. Poprawiono wyświetlanie kategorii pozycji dokumentu, w sytuacji, kiedy zmieniany jest rozmiar okna.

4. Rachunek bankowy na wydruku Rezerwacji Odbiorcy w Generatorze Raportów. Poprawiono drukowanie numeru rachunku bankowego na wydruku RO w sytuacji, kiedy wybrana na dokumencie forma płatności jest skojarzona z domyślnym Rejestrem bankowym operatora.

5. Wydruk Faktura Pro Forma w walucie (GenRap)/ Wzór standard w walucie – Atrybuty. Poprawiono drukowanie ceny pozycji w walucie obcej.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

1. Kolumna Allegro Smart na zamówieniu. Z Comarch e-Sklep pobierana jest informacja, o tym czy kupujący posiada usługę Allegro Smart i czy wykorzystał ją na danym zamówieniu. Informacja ta jest widoczna na dokumencie Rezerwacji Odbiorcy w tabeli Powiązane Aukcje na zakładce e-Sklep.

Detal

Zmiany

1. Elzab Mera – drukowanie form płatności. Na sterowniku Elzab Online drukowane są wszystkie dostępne dla drukarki formy płatności.