Komunikat ID -2147217873 „Polecenie USUWANIA było sprzeczne z ograniczeniem REFERENCJI „FK_KPRKategoria”. Konflikt nastąpił w bazie „CDN_NazwaBazy”, tabeli „CDN.ZapisyKPR”, dla kolumny 'KPR_KatID’”. - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Komunikat ID -2147217873 „Polecenie USUWANIA było sprzeczne z ograniczeniem REFERENCJI „FK_KPRKategoria”. Konflikt nastąpił w bazie „CDN_NazwaBazy”, tabeli „CDN.ZapisyKPR”, dla kolumny 'KPR_KatID’”. - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Komunikat ID -2147217873 „Polecenie USUWANIA było sprzeczne z ograniczeniem REFERENCJI „FK_KPRKategoria”. Konflikt nastąpił w bazie „CDN_NazwaBazy”, tabeli „CDN.ZapisyKPR”, dla kolumny 'KPR_KatID’”.

Nie można usunąć kategorii, ponieważ jest wybrana na zapisie w Księdze Podatkowej. W takiej sytuacji należy odszukać zapis, na którym wybrana jest ta kategoria z poziomu Księgowość > Zapisy KPiR.