Jak w programie Comarch ERP Optima dokonać kompensaty? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Jak w programie Comarch ERP Optima dokonać kompensaty? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Jak w programie Comarch ERP Optima dokonać kompensaty?

W programie Comarch ERP Optima istnieje możliwość rozliczania dokumentów poprzez kompensaty. Kompensować ze sobą można np. dwa zapisy kasowe/bankowe lub dwa zdarzenia z Preliminarza płatności, pod warunkiem, że kierunki przepływu środków finansowych na kompensowanych dokumentach są przeciwne.

Np. Jeśli mamy wystawione dokumenty dla tego samego kontrahenta, np. dwie Faktury Sprzedaży i Fakturę Zakupu, wtedy można dokonać kompensaty tych dokumentów.

Kompensaty Faktur dokonuje się z poziomu Preliminarza Płatności:

Na liście należy otworzyć zdarzenie, które chcemy rozliczyć z innymi dokumentami. Na otwartym formularzu, na zakładce Rozliczenia należy wybrać ikonę zielonego plusa lub klawisz Insert.

Następnie pojawi się okno z zapisami do rozliczenia. Wtedy można dowolne z nich (o przeciwnym przepływie do otwartego zdarzenia), zaznaczyć, wybrać i zapisać formularz.

Kompensata zapisów KP i KW:

Z poziomu listy zapisów kasowych/bankowych należy wybrać rozliczany zapis, a następnie na zakładce Rozliczenia dokumentów ikoną zielonego plusa dokonać kompensaty z dokumentem o przeciwnym kierunku przepływu środków finansowych.

Dodatkowo w programie Comarch ERP Optima kompensaty w podobny sposób możemy wykonywać:

  • z poziomu Kasa/Bank/ Rozliczenia podmiotu na zakładce „Nierozliczone”
  • w menu Kasa/Bank/ Dokumenty nierozliczone na zakładce „Ogólne”. 

Uwaga
Należy pamiętać, by rozliczane dokumenty miały przeciwne kierunki przepływów środków finansowych.

Od wersji 2014.0.1 istnieje również możliwość tworzenia dokumentu kompensaty (funkcja dostępna jest w menu Kasa/Bank: Kompensaty). W programie Comarch ERP Optima dokument kompensaty to spinacz istniejących w programie rozliczeń o typie kompensata. Użytkownik może dodać go ręcznie, przy czym ważne jest, aby wcześniej zdarzenia bądź zapisy kasowe/bankowe zostały rozliczone.