Jakie będą koszty upgrade aplikacji Comarch e-Sprawozdania? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Jakie będą koszty upgrade aplikacji Comarch e-Sprawozdania? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Jakie będą koszty upgrade aplikacji Comarch e-Sprawozdania?

Upgrade aplikacji Comarch e-Sprawozdania następuje na tych samych zasadach jak w przypadku modułów programu Comarch ERP Optima. Dla użytkowników posiadających program Comarch ERP Optima gwarancja (upgrade) jest zrównana do okresu gwarancyjnego pozostałych produktów Comarch zgodnie z dotychczasowymi warunkami licencjonowania.