Komunikat ID 24079 „Wybranemu pracownikowi nie można naliczyć deklaracji DRA” - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Komunikat ID 24079 „Wybranemu pracownikowi nie można naliczyć deklaracji DRA”

Próba naliczenia indywidualnej deklaracji DRA dla właściciela, który nie ma w Kadrach, na formularzu danych kadrowych, zaznaczonego parametru 'Indywidualna DRA' (zakładka Ubezpieczenie (etat)).