Komunikat ID 24159 „Błąd księgowania listy płac. Istnieją otwarte wypłaty na zamkniętych listach płac. Nie można zaksięgować zaznaczonych list płac.” - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Komunikat ID 24159 „Błąd księgowania listy płac. Istnieją otwarte wypłaty na zamkniętych listach płac. Nie można zaksięgować zaznaczonych list płac.”

Próba zaksięgowania listy płac, na której nie naliczono żadnej wypłaty. Aby naliczyć wypłaty należy wejść w Płace i Kadry / Wypłaty pracowników – po wybraniu listy płac zaznaczyć pracowników i wcisnąć ikonę 'Plusa’/INSERT lub wybrać z menu kontekstowego  pod prawym przyciskiem myszy opcję 'Policz wypłatę' . Następnie należy zamknąć listę płac (tzn. zaznaczyć i wcisnąć przycisk 'Zmiana statusu listy płac' lub pod prawym przyciskiem myszy 'Zamknij/otwórz seryjnie listy płac').