Komunikat ID 30114 „Dokument nie może być utworzony. Nie znaleziono pozycji do przeniesienia na dokument.” - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Komunikat ID 30114 „Dokument nie może być utworzony. Nie znaleziono pozycji do przeniesienia na dokument.” - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Komunikat ID 30114 „Dokument nie może być utworzony. Nie znaleziono pozycji do przeniesienia na dokument.”

Komunikat oznacza, że na Zleceniu Serwisowym, które chcemy częściowo fakturować (dotyczy też wystawiania Paragonu na część zlecenia) nie ma żadnych czynności ani części przeznaczonych do fakturowania (parametr uwzględniaj na FA/PA na wszystkich czynnościach urządzeniach nie jest zaznaczony).

Wystawienie częściowej faktury lub częściowego paragonu będzie możliwe dopiero po zaznaczeniu parametru uwzględniaj na FA/PA na przynajmniej jednej czynności/części. Dodatkowo dana czynność musi posiadać status „zakończona” lub w przypadku części dana część musi być pobrana (przesunięta na magazyn serwisowy).