Komunikat: Nie można rozpocząć księgowania dokumentu [numer dokumentu] z dnia [data dokumentu]. Zapis jest dokumentem technicznym służącym prawidłowemu rozliczeniu JPK_V7. - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Komunikat: Nie można rozpocząć księgowania dokumentu [numer dokumentu] z dnia [data dokumentu]. Zapis jest dokumentem technicznym służącym prawidłowemu rozliczeniu JPK_V7. - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Komunikat: Nie można rozpocząć księgowania dokumentu [numer dokumentu] z dnia [data dokumentu]. Zapis jest dokumentem technicznym służącym prawidłowemu rozliczeniu JPK_V7.

Komunikat „Nie można rozpocząć księgowania dokumentu [numer dokumentu] z dnia [data dokumentu]. Zapis jest dokumentem technicznym służącym prawidłowemu rozliczeniu JPK_V7” pojawia się podczas próby księgowania dokumentu technicznego, który został utworzony do zafiskalizowanej Faktury Sprzedaży, jeśli jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową. W przypadku Księgi podatkowej na takim dokumencie jako kolumna do księgowania ustawiana jest opcja Nie księgować.

Dokument techniczny jest tworzony podczas przenoszenia zafiskalizowanych Faktur Sprzedaży do rejestru VAT z datą sprzedaży od 1 października 2020 r. W takim przypadku oprócz przeniesienia samej Faktury z typem dokumentu FP, dodatkowo automatycznie tworzony jest dokument techniczny z typem dokumentu RO. Tym samym dokument zostaje uwzględniony w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 oraz jest ujęty w raporcie miesięcznym sprzedaży fiskalnej. Dokument dodawany jest z tym samym kontrahentem, numerem dokumentu, w tej samem kwocie co Faktura Sprzedaży, z opisem Zapis techniczny do rozliczenia JPK_V7 oraz z zaznaczonym parametrem wewnętrzny.