Kopia bezpieczeństwa - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Kopia bezpieczeństwa

Z poziomu menu Narzędzia istnieje możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa bazy danych. Kopia wykonywana jest w analogiczny sposób jak kopia generowana z poziomu konfiguracji programu (Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Bazy danych).

Uwaga
Funkcja wykonania kopii bezpieczeństwa dostępna w menu Narzędzia widoczna jest tylko po zalogowaniu na operatora posiadającego uprawnienia administratora.