Nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól. - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól. - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól.

Powyższy komunikat pojawia się po naciśnięciu przycisku  Zapisz i waliduj ze schemą MF w przypadku, gdy w e-Sprawozdaniu Finansowym:

  • nie uzupełniono którejś z sekcji: Wprowadzenie, Pozostałe Noty (przynajmniej jedna nota podpięta w postaci pliku np. pdf).
  • do sekcji Pozostałe noty dodano plik, którego nazwa którego zawiera mniej niż 4 znaki lub więcej niż 55 znaków, polskie litery i/lub znaki różne od a-z, A-Z, ’. ’, ’ – ’, ’ _ ’.

Po naciśnięciu opcji Szczegóły pojawia się informacja, jakie wymagane pola nie zostały uzupełnione lub informacja o błędnej nazwie pliku.