Opisy rodzajów dni wolnych do karty pracy - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Opisy rodzajów dni wolnych do karty pracy

Słownik z predefiniowanymi 7 pozycjami z możliwością dodania przez użytkownika własnych opisów rodzajów dni wolnych. Oznaczenia dla dni wolnych i świątecznych mogą zostać użyte w trakcie tworzenia serii kalendarza, definiowania kalendarza oraz planu pracy.
Docelowo, opis służy do wykazania rodzajów dni wolnych na wydruku Karty pracy (wydruk ze szczegółami).

Konfiguracja Firmy/ Płace/Opisy rodzajów dni wolnych do karty pracy