Ostrzeżenie ID 24022 „Nie można skasować zamkniętej listy płac” - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Ostrzeżenie ID 24022 „Nie można skasować zamkniętej listy płac”

Ostrzeżenie pojawia się przy próbie usunięcia zamkniętej (zablokowanej przed zmianami) listy płac, która widnieje na liście w kolorze czarnym. Można usuwać tylko listy płac w buforze, wyświetlane na zielono, na których nie ma policzonej żadnej wypłaty. Aby usunąć listę płac, najpierw należy zmienić jej status, czyli cofnąć do bufora za pomocą operacji „Zmień status listy płac” – „Otwórz listę płac” i jeśli są naliczone na niej wypłaty, to je usunąć.