Ostrzeżenie ID 25167 Błąd podczas importu dokumentu z pliku XML! Nie ustalono rodzaju korekty! Import nie jest możliwy! - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Ostrzeżenie ID 25167 Błąd podczas importu dokumentu z pliku XML! Nie ustalono rodzaju korekty! Import nie jest możliwy! - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Ostrzeżenie ID 25167 Błąd podczas importu dokumentu z pliku XML! Nie ustalono rodzaju korekty! Import nie jest możliwy!

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy importowany plik nie jest zgodny z formatem, strukturą wymaganymi przez Comarch ERP Optima lub Użytkownik podejmuje próbę zaimportowania dokumentu z niepoprawnego poziomu w programie. W takim przypadku można wyeksportować do pliku XML dany dokument z programu Comarch ERP Optima, a następnie porównać strukturę tego pliku z plikiem importowanym. Specyfikacja plików XML jest udostępniana wyłącznie Autoryzowanym Partnerom Comarch.