Podczas wykonywania importu w pracy rozproszonej pojawia się komunikat „Transaction context in use by another session”. Co zrobić w tej sytuacji? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Podczas wykonywania importu w pracy rozproszonej pojawia się komunikat „Transaction context in use by another session”. Co zrobić w tej sytuacji? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Podczas wykonywania importu w pracy rozproszonej pojawia się komunikat „Transaction context in use by another session”. Co zrobić w tej sytuacji?

W celu rozwiązania problemu należy z menu: Narzędzia / Serwer bazy danych uruchomić funkcję Aktualizuj nazwy serwerów.
Po wykonaniu tej operacji trzeba jeszcze zrestartować usługę serwera SQL, na której uruchomione są bazy Comarch ERP Optima.