W jaki sposób przenieść kody JPK_V7 z kategorii na formularz dokumentu w rejestrze VAT? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima W jaki sposób przenieść kody JPK_V7 z kategorii na formularz dokumentu w rejestrze VAT? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

W jaki sposób przenieść kody JPK_V7 z kategorii na formularz dokumentu w rejestrze VAT?

Kody JPK_V7 przenoszone są na formularz dokumentu w Rejestrze VAT na zakładkę [JPK] do sekcji Kody JPK_V7 w sposób automatyczny. Warunkiem przeniesienia kodów z kategorii na dokument jest przypisanie ich na formularzu kategorii wybranej w nagłówku dokumentu lub w pozycjach dokumentu (w kolumnie Kategoria oraz Kategoria 2). W sytuacji gdy na dokumencie dodano wcześniej dany kod JPK_V7, który został wpisany na formularz kategorii, to nie zostanie on zdublowany.

Uwaga
W związku z wprowadzeniem funkcji przenoszenia kodów JPK_V7 z formularza kategorii na dokument w rejestrze VAT zalecamy wybór jednego miejsca uzupełniania domyślnych kodów JPK_V7 – albo kartę kontrahenta albo formularz kategorii.

Zmiana kategorii na dokumencie spowoduje usunięcie kodów JPK_V7 przypisanych do kategorii wybranej pierwotnie na dokumencie i przeniesienie kodów JPK_V7 z formularza nowo wybranej kategorii. Kody JPK_V7, które zostaną dodane na dokument ręcznie, zostaną przeniesione z karty kontrahenta lub dodane automatycznie, w sekcji Kody JPK_V7 nie zostaną usunięte przy zmianie kategorii. Wyjątkiem jest kod dotyczący typu dokumentu – jeżeli na kategorii uzupełniono taki kod to po jej wskazaniu wybrany wcześniej na dokumencie typ dokumentu jest usuwany i pozostaje tylko typ dokumentu uzupełniony na kategorii.

Jeśli pozycja dokumentu, w której wskazano kategorię z przypisanymi kodami JPK_V7 zostanie usunięta, to usunięte zostaną również kody JPK_V7 przeniesione z danej kategorii na dokument. Jeśli natomiast kategoria jest już wskazana w nagłówku lub innej pozycji dokumentu albo ten sam kod jest wybrany na innej kategorii, która nadal pozostaje na dokumencie, to takie kody nie zostaną usunięte z formularza dokumentu.

Podczas przenoszenia Faktur Sprzedaży i Faktur Zakupu z modułu Handel, uzupełnione na nich kody JPK_V7 są przenoszone na formularz dokumentu w rejestrze VAT. Nie są natomiast dodawane kody JPK_V7 uzupełnione na formularzu kategorii wybranej na Fakturze. Zmiana kategorii na przeniesionym dokumencie spowoduje dopisanie kodów JPK_V7 z formularza nowo wybranej kategorii.