W jaki sposób uruchomić aplikację Comarch e-Sprawozdania w trybie współpracy z programem Comarch ERP Optima? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima W jaki sposób uruchomić aplikację Comarch e-Sprawozdania w trybie współpracy z programem Comarch ERP Optima? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

W jaki sposób uruchomić aplikację Comarch e-Sprawozdania w trybie współpracy z programem Comarch ERP Optima?

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji Comarch e-Sprawozdania wyświetlane jest okno konfiguracyjne, w którym należy zaznaczyć parametr Współpraca z programem ERP, a następnie w polu Współpraca z: wybrać: ERP Optima.

W polu Operator należy wskazać kod operatora, który ma pracować w aplikacji Comarch e-Sprawozdania. Lista zawężana jest do operatorów, na których w Optimie w System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy w polu Operator używa modułów zaznaczono moduł e-Sprawozdania. Po wyborze operatora należy wprowadzić hasło założone operatorowi do programu Comarch ERP Optima i nacisnąć przycisk Zaloguj. W przypadku, gdy operator nie posiada hasła, należy nacisnąć przycisk Zaloguj, bez uzupełnienia hasła.

W polu Firma należy wskazać firmę, dla której ma zostać przygotowane e-Sprawozdanie Finansowe na podstawie danych zawartych w programie Comarch ERP Optima.

Po wybraniu podstawowych parametrów pracy należy nacisnąć przycisk Zapisz