Włączenie/Wyłączenie loginu CDNGosc - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Włączenie/Wyłączenie loginu CDNGosc - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Włączenie/Wyłączenie loginu CDNGosc

Funkcja służąca do włączenia lub wyłączenia użytkownika CDNGosc. W celu wykonania operacji należy podać login SQL, który posiada uprawnienia administratora serwera SQL. Po podaniu użytkownika i hasła należy wybrać jedną z dwóch opcji:

Włącz użytkownika CDNGosc

Wyłącz użytkownika CDNGosc

Włączenie loginu z poziomu Comarch ERP Optima jest możliwe, jeżeli login ma ustawione hasło. Można je ustawić np. przez aplikację SQL Server Management Studio.

Domyślnie login CDNGosc jest wyłączony.