Article Category: Definicje dokumentów - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Definicje dokumentów

1. CRM

W przypadku modułu CRM, niektóre dokumenty dotyczą Skrzynki pocztowej dostępnej dla całego programu Comarch ERP Optima. Dokumenty te są zapisywane w bazie konfiguracyjnej i dla tych dokumentów definiuje się odrębne schematy numeracji. Schematy numeracji tworzone są na podobnych zasadach jak w bazie firmowej.

  • Wątek e-mail

Definicja schematu numeracji dla wątków mailowych.

  • Wiadomość przychodząca

Definicja schematu numeracji dla Wiadomości przychodzącej klienta poczty w programie Comarch ERP Optima.

  • Wiadomość wychodząca

Definicja schematu numeracji dla Wiadomości wychodzącej klienta poczty w programie Comarch ERP Optima.

2. Obieg dokumentów

W przypadku modułu Comarch ERP Optima Obieg dokumentów niektóre dokumenty mogą być zapisywane w bazie konfiguracyjnej, dzięki czemu są widoczne we wszystkich bazach podłączonych do tej bazy konfiguracyjnej. Są to tzw. dokumenty wspólne. Dla tych dokumentów definiuje się odrębne schematy numeracji.

Schematy numeracji tworzy się w gałęzi Biblioteka dokumentów, na podobnych zasadach jak schematy w bazie firmowej.

Jeśli utworzony schemat zawiera człon seria, z poziomu gałęzi Serie dokumentów użytkownik może zdefiniować, jakie serie będą wykorzystywane podczas numerowania dokumentów wspólnych.
Serie dokumentów

Serie dokumentów – lista serii, które można przypisać do dokumentów z modułu CRM.