Article Category: Jednolity Plik Kontrolny - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Do pliku JPK nie trafia dokument w kwocie 0 – czy jest to prawidłowe działanie ?

Dokument nie posiadający żadnej pozycji nie powoduje żadnych konsekwencji podatkowych, kwota z takiego dokumentu nie zostaje uwzględniona na deklaracji VAT-7, a co za tym idzie nie ma konieczności wykazywania go w JPK_VAT.
Wyjątek stanowią tu dokumenty techniczne wprowadzane do rejestru VAT na potrzeby udokumentowania ręcznie wprowadzonych zmian na deklaracji VAT-7. Wyjątkiem są również dokumenty korygujące stawkę VAT, na którym kwota brutto wynosi 0, one również zostaną uwzględnione w pliku JPK_VAT.
Czy jak poprawię dane w arkuszu Excel to zmiany będą uwzględnione?

Zmiana wartości w arkuszu programu MS Excel nie zmienia wartości w pliku. Służy on wyłącznie do podglądu zawartości pliku. Zmiany zawsze powinny być wprowadzone bezpośrednio na dokumencie w rejestrze VAT, a sam plik JPK_VAT po wprowadzeniu zmian ponownie wygenerowany.
Mam zbiorczy zapis paragonów w rejestrze VAT. Jeden z dokumentów fiskalnych został przekształcony do faktury. Jak należy to ująć w JPK_VAT ( sytuacja na przełomie miesiąca)?

Należy przenieść Fa z modułu Faktury/ Handel do rejestru VAT oraz z tego poziomu zaznaczyć na niej parametr Rozliczać w deklaracji VAT-7. Dodatkowo należy wprowadzić zapis korygujący na minus na wartość Paragonu, do którego wystawiono Fakturę. Zapis korygujący powinien dotyczyć miesiąca deklaracji, w którym paragon został uwzględniony na VAT-7.
Czy w momencie generowania pliku JPK zostaje on automatycznie wysłany?

Nie. Wygenerowanie pliku JPK nie powoduje jego automatycznej wysyłki. Aby plik został wysłany należy wskazać go na liście i wysłać za pomocą ikony Wyślij . Pliki JPK podpisywane są podpisem kwalifikowanym lub za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP/eGO lub za pomocą podpisu niekwalifikowanego dla osób fizycznych. Wysłany plik JPK w kolumnie e-Portal na liście plików JPK będzie posiadał status Wysłano/ Nie odebrano UPO.
W przypadku zbiorczego księgowania dokumentów do KPiR pole Kontrahent jest puste. W pliku JPK_PKPIR nazwa oraz adres kontrahenta są obowiązkowe. Jakie dane wpisać?

Schema pliku JPK_PKPIR wymaga, aby uzupełnione były dane: nazwa oraz adres kontrahenta. W przypadku księgowania zbiorczego można uzupełnić w tych polach np. dane swojej firmy lub „zestawienie miesięczne sprzedaży”.
Jak często muszę wysyłać plik JPK_VAT?

Od 01.01.2018 obowiązek składania plików JPK_VAT dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych.

Plik JPK_VAT należy wysyłać co miesiąc, niezależnie od tego, czy podatnik rozlicza się z VAT-u miesięcznie, czy kwartalnie (metoda kasowa). Plik JPK_VAT należy wysłać również zawsze wtedy kiedy jest korygowana deklaracja VAT-7 (wysyłamy wtedy plik JPK_VAT korektę).