Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Komunikat ID 23359 „Brak otwartego raportu, do którego można dodać zapis. Czy otworzyć nowy raport?”.

Komunikat pojawia się w momencie dodawania dokumentu z formą płatności: gotówka, program próbuje wówczas dodać automatycznie zapis kasowy (KP lub KW) rozliczający zgodny z datą dokumentu. Po zatwierdzeniu komunikatu program automatycznie otwiera raport kasowy/bankowy.
Komunikat ID 23370 „Niepoprawny numer rachunku. Ilość znaków w numerze rachunku jest nieprawidłowa”.

Numer rachunku jest walidowany według algorytmu stosowanego dla numeracji IBAN. W przypadku polskich banków pierwsze 2 cyfry to cyfry kontrolne, następnych 8 cyfr to identyfikator banku-oddziału, a ostatnie 16 to numer rachunku. Należy upewnić się czy wprowadzony numer jest poprawny albo wyłączyć walidację numeru poprzez odznaczenie parametru IBAN.
Informacja: ID 25078 „Wybrana forma płatności jest związana z nieaktywnym rejestrem”.

Komunikat ten pojawia się w sytuacji, gdy forma płatności (jaka została wybrana na dokumencie na zakładce Ogólne lub w przypadku rozbicia kwoty dokumentu na kilka płatności – na zakładce Płatności) powiązana jest z nieaktywnym rejestrem.
W takiej sytuacji należy w System / Konfiguracja / Firma / Kasa/Bank / Formy płatności, po kliknięciu w formę płatności zmienić przypisany jej rejestr na taki, który jest aktywny. Ewentualnie, można również odznaczyć opcjęNieaktywny” na danym rejestrze powiązanym z tą formą płatności (po wejściu w Kasa/Bank / Rejestry kasowe/bankowe – prawy górny róg formularza).
Brak notowania podanego kursu waluty [waluta] na [RRRR-MM-DD].

Należy podać kursy waluty w menu Ogólne/ Kursy walut lub z poziomu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty  ikona  Notowanie kursu dnia. W polu „Typ kursu waluty” należy wybrać właściwy typ. W programie Comarch ERP Optima istnieje możliwość importowania kursu waluty ze strony NBP. Kurs waluty można też uzupełnić na dokumencie walutowym wybierając jako typ kursu „Kurs ręczny”.

Od wersji 2016.5 umożliwiono automatyczne pobieranie kursów walut. Automat działa kiedy w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Parametry zaznaczony jest parametr Automatycznie pobieraj kursy walut. Funkcjonalność automatycznego pobierania kursów będzie możliwa pod warunkiem prawidłowego połączenia z siecią internetową oraz posiadania aktualnej gwarancji na program Comarch ERP Optima.
Pytanie (30876) Czy chcesz pobrać aktualną listę banków działających w Polsce?

Odpowiedź twierdząca powoduje, że lista banków zostanie zaimportowana do programu Comarch ERP Optima i będzie widoczna z poziomu zakładki Ogólne/Inne/Banki. Import banków z serwera Comarch jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.
Komunikat ID -2147217873 „Polecenie USUWANIA było sprzeczne z ograniczeniem REFERENCJI „FK_KPRKategoria”. Konflikt nastąpił w bazie „CDN_NazwaBazy”, tabeli „CDN.ZapisyKPR”, dla kolumny 'KPR_KatID’”.

Nie można usunąć kategorii, ponieważ jest wybrana na zapisie w Księdze Podatkowej. W takiej sytuacji należy odszukać zapis, na którym wybrana jest ta kategoria z poziomu Księgowość > Zapisy KPiR.
Komunikat: Wielokrokowa operacja wygenerowała błędy. Sprawdź wszystkie wartości stanu.

Komunikat ten może się pojawiać m.in. w momencie rozliczania zapisów kasowych/bankowych lub księgowania raportów k/b. Wynika on z niestandardowych znaków znajdujących się w opisie dokumentu. Mogą się one zapisać np. przy imporcie wyciągów do programu. W takiej sytuacji należy usunąć ten opis i wpisać go na nowo ręcznie.