Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Pytanie ID 24021 „Na liście są naliczone wypłaty – data wypłaty i miesiąc deklaracji dla nich nie będą zmienione. Czy zmienić datę dla nowych wypłat naliczanych do tej listy?”

Komunikat pojawia się przy próbie zapisania listy płac na której były wcześniej naliczone wynagrodzenia i została zmieniona data wypłaty (bez usunięcia wcześniejszych wypłat). Zatwierdzenie spowoduje zmianę daty tylko dla nowych wypłat naliczanych na tej liście.
Przekroczono limit urlopu ojcowskiego. Czy chcesz kontynuować?

Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi w wymiarze 14 dni na nowo narodzone lub przysposobione dziecko. W trakcie zapisu formularza nieobecności Urlop ojcowski, która powodowałaby przekroczenie limitu 14 dni na wskazane dziecko (jeśli we wprowadzanej nieobecności zostało wskazane dziecko w polu Opieka nad) lub w ciągu 2 lat (jeśli w bieżącej nieobecności nie zostało wybrane dziecko niezależnie czy w poprzednich nieobecnościach ono było wskazane) pojawi się odpowiedni komunikat z możliwością wyboru czy nieobecność ma być zapisana pomimo przekroczenia limitu czy Użytkownik chce ją edytować i zmienić okres.
Komunikat ID 24164 „W dniu ….. jest już dodany zapis obecności/ nieobecności”

Próba dodania nieobecności, której zakres dat zachodzi na wprowadzony wcześniej zapis obecności/nieobecności. Najczęściej jest to próba dodania nieobecności na dzień w którym ręcznie zmodyfikowano godziny od-do jako przepracowane – taki dzień jest oznaczony w kolorze niebieskim. Jeśli mimo odnotowanej obecności chcemy nanieść nieobecność należy wykasować ikoną „kosza” modyfikację tego dnia.
Informacja ID 31107 „Wybrano niewłaściwy opis odbioru nadgodzin, niezgodny z wybraną strefą.”.

Komunikat informuje o niepoprawnie wybranej strefie i opisie nadgodzin przy próbie odnotowania na kalendarzu pracownika odbioru nadgodzin.

Na formularzu wejścia w dniu w kalendarzu (Nie)obecności pracownika znajduje się pozycja 'Odbiór nadgodzin' z rozwijaną listą znaczników:

O.BM – nadgodziny do odbioru w bieżącym miesiącu (do strefy nie wliczanej do czasu pracy np. przerwy),

O.NM – nadgodziny do odbioru w kolejnym miesiącu (do strefy wliczanej do czasu pracy),

W.PŁ – wolne za nadgodziny – płatne (do strefy wliczanej do czasu pracy),

W.NP – wolne za nadgodziny – niepłatne (do strefy nie wliczanej do czasu pracy np. przerwy).

Sposób wynagradzania i wliczania do czasu pracy będzie odczytywany ze strefy, którą opisuje dany znacznik. Należy więc pamiętać, że opisy ‘O.NM’ i ‘W.PŁ’ mogą być uwzględniane wyłącznie dla wejść odnotowanych jako strefy wliczane do czasu pracy (np. praca podstawowa), a dwa pozostałe opisy ‘O.BM’ i ‘W.NP’ jako strefy nie wliczane do czasu pracy (np. przerwa). Nieprawidłowe dopasowanie strefy i znacznika jest od razu sygnalizowane taką informacją.

Szczegółowe informacje na temat odbioru nadgodzin są opisane w biuletynie OPT035 – Rozliczanie czasu pracy w modułach płacowych.
Komunikat ID 24038 „Została zmieniona data zawarcia umowy. Należy również skorygować daty ubezpieczenia”

Zmiana daty zawarcia umowy cywilnoprawnej wymaga korekty daty ubezpieczenia na formularzu umowy na zakładce 2.Ubezpieczenia. 
Ostrzeżenie ID 24159 „Nie można przeliczyć anulowanej wypłaty”

Błąd występuje przy próbie przeliczenia anulowanej wypłaty – anulowanej wypłaty nie można usunąć ani przeliczyć. Pracownikowi należy naliczyć wypłatę na liście płac korygującej.
Próba modyfikacji czasu pracy po naliczeniu wypłaty. Po zapisaniu zmian należy naliczyć wypłatę ponownie. Czy chcesz kontynuować?’

W formularzu operatora [Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy], w sekcji odnoszącej się do parametrów dla modułu kadrowo-płacowego, znajduje się parametr: ‘Blokada edycji czasu pracy pracownika po naliczeniu wypłaty’, w którym Operator ma możliwość wyboru jednej spośród trzech dostępnych opcji:

  • Ostrzeżenie,
  • Blokada,
  • Brak – domyślne ustawienie

W przypadku gdy na formularzu operatora zostanie zaznaczony opcja „Ostrzeżenie” – Użytkownik podczas próby modyfikacji (edycja/dodanie/usunięcie) czasu pracy, planu pracy oraz zestawienia za okres, za który jest naliczona wypłata etatowa otrzyma komunikat:

‘Próba modyfikacji czasu pracy po naliczeniu wypłaty. Po zapisaniu zmian należy naliczyć wypłatę ponownie. Czy chcesz kontynuować?’

Pojawiający się komunikat informuje o naliczonej wypłacie za edytowany okres, ale Użytkownik po wybraniu opcji TAK ma możliwość zapisania wprowadzonych zmian w czasie pracy oraz planie pracy.