Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Komunikat ID 31140 „Nie można naliczyć deklaracji. Firma nie posiada w tym okresie ustawionego rodzaju refundacji.”

Informacja wyświetlana po przeliczeniu deklaracji PFRON (WN-D), jeśli dla miesiąca, za który wyliczono deklarację, firma nie ma prawa do refundacji, czyli w Konfiguracji / Firma / Płace / Zobowiązania wobec ZUS/PFRON, w pozycji 'Refundacja składek ZUS / dofinansowanie z PFRON' jest ustawiony status 'Pracodawca, któremu nie przysługuje dofinansowanie'.
Informacja ID 24263 „Typ wypłaty oznaczony jako ‘zajęcie wynagrodzenia’ należy dodatkowo podpiąć do grupy ograniczeń potrąceń, żeby był dostępny przy odnotowaniu zajęcia wynagrodzenia dla pracownika.”

Informacja pojawia się jeżeli Użytkownik podczas konfiguracji typu wypłaty, zaznaczy parametr ‘Zajęcie wynagrodzenia’. Jeżeli dany składnik nie zostanie dodany do 'Grupy ograniczeń potrąceń' w konfiguracji, to nie będzie możliwe wykorzystanie go w funkcjonalności 'Zajęcia wynagrodzenia' (funkcjonalność dostępna w module Płace i Kadry Plus).
Komunikat ID 24168 „Czy anulować nieobecność? Operacji nie można odwrócić!”

Anulowanie nieobecności powoduje, że jest ona traktowana jakby była usunięta, ale jest możliwy jej podgląd z danymi z jakimi została zapisana przed anulowaniem. Nieobecność o statusie „Anulowana” nie jest uwzględniana przy żadnych obliczeniach, nie jest też wykazywana na deklaracjach i wydrukach. Jest wyświetlana na czerwono. Operację anulowania można zastosować, jeśli po rozliczeniu nieobecności w wypłacie, zaistnieje konieczność skorygowania rozliczeń związanych z tą nieobecnością – gdy np. czy wypłacono wynagrodzenie chorobowe zamiast zasiłku wypadkowego (spóźniona decyzja, że zwolnienie było spowodowane wypadkiem przy pracy), czy pracownik przebywający na dłuższym urlopie wypoczynkowym, zachorował w trakcie tego urlopu już po wypłaceniu mu wynagrodzenia za urlop. Anulowanie nieobecności – w przeciwieństwie do kasowania – jest operacją nieodwracalną. Aby anulować nieobecność, trzeba najpierw anulować wypłatę, w której tę nieobecność rozliczono. Po anulowaniu nieobecności, można dodać pracownikowi nieobecność korygującą, obejmującą cały okres nieobecności anulowanej, bądź jego część (można też dodać kilka krótszych nieobecności korygujących).
Komunikat ID 24000 „Po rozwiązaniu umowy o pracę należy wyrejestrować pracownika z ubezpieczeń”

Przypomnienie o konieczności wyrejestrowania zwalnianego pracownika z ubezpieczeń. Wyrejestrowanie wprowadzamy na formularzu danych kadrowych na zakładce Ubezpieczenie (etat).
Komunikat ID 29007 „Właściwość [[Rejestr] na płatności] jest wymagana i musi zostać wypełniona.”

Pojawia się przy wyliczaniu deklaracji ZUS DRA w sytuacji, kiedy dla formy płatności zadeklarowanej dla deklaracji (Konfiguracja / Firma / Dane firmy / Deklaracje) został ustawiony nieaktywny rejestr.

Domyślne rejestry dla form płatności można ustawić z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Kasa/Bank / Formy płatności. Natomiast Rejestry kasowe/bankowe można dodawać/zmieniać/ustawić jako nieaktywne po wejściu w Kasa/Bank / Rejestry kasowe/bankowe.
Komunikat ID 24046 „Brak informacji o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń”

Próba naliczenia deklaracji ZWUA dla pracownika, który nie ma odnotowanego wyrejestrowania z ubezpieczeń na formularzu danych kadrowych – zakładka Ubezpieczenie(etat).
Komunikat ID 24097 „Niepoprawnie wypełniono strefę lub czas pracy”

Podczas wprowadzania godzin pracy należy również określić strefę w jakiej wykonywana jest praca w tych godzinach np. praca podstawowa, przerwa, przestój.