Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Komunikat ID 24114 „Operacja będzie dotyczyła wszystkich pracowników, którzy nie mają określonego opisu analitycznego. Czy przypisać domyślny opis analityczny (zgodny z wydziałem) dla pracowników, dodatków, umów, akordów i pożyczek?”

Wybór funkcji „Dodanie domyślnego opisu analitycznego dla pracowników” na liście pracowników w kadrach dotyczy wszystkich pracowników w bazie nie mających wcześniej przypisanego opisu analitycznego w kadrach, niezależnie od tego, jaki filtr zastosowano na liście (nie ma znaczenia czy pracownik jest widoczny na liście w chwili uruchomienia tej operacji). Odpowiedź „Tak” spowoduje przypisanie domyślnego opisu zgodnego z wydziałem (100% na wydział, w którym jest zatrudniony dany pracownik) wszystkim pracownikom, którzy nie mają jeszcze zadeklarowanego opisu analitycznego. Domyślny opis analityczny (zgodny z wydziałem) zostanie przypisany również do wszystkich związanych z pracownikami dodatków, akordów i umów, jeśli nie miały wcześniej zadeklarowanego opisu analitycznego. Wykonanie tej operacji nie spowoduje natomiast zmian w opisie analitycznym przyporządkowanym wcześniej do pracowników, dodatków, akordów i umów. Odpowiedź „Nie” oznacza rezygnację z ustawienia seryjnie domyślnego opisu analitycznego. Seryjne dodanie domyślnego opisu analitycznego może być przydatne po dodaniu pracowników do bazy za pomocą importu (np. z arkusza kalkulacyjnego, czy pliku KEDU), gdyż podczas importu nie jest tworzony dla pracowników opis. Będzie pomocny także po przejściu z modułu Płace i Kadry Std (nie obsługującego opisu analitycznego) na moduł Płace i Kadry Plus (umożliwiającego wykorzystanie opisu analitycznego).
Informacja ID 24171 „Istnieje rozbieżność pomiędzy walutą listy płac a walutą etatu pracownika.”

Informacja o występowaniu w obrębie rozliczanego okresu (podanego na formularzu listy płac) elementów wypłaty o różnych walutach (np. PLN oraz EUR). W przypadku, gdy przez część miesiąca pracownik jest oddelegowany do pracy za granicę, a pozostałą część pracuje w kraju. Naliczenie wypłaty dokonujemy wówczas na dwóch odrębnych listach płac – pierwszej, dedykowanej dla pracowników oddelegowanych (należy zaznaczyć parametr 'Lista tylko dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę') w określonej walucie oraz standardowej o rodzaju E – Etat.
Pytanie ID 24165 „Czy chcesz przeliczyć składkę wypadkową w naliczonych wypłatach wg aktualnego procentu? Czytaj szczegóły.”

Zaakceptowanie tego komunikatu powoduje przeliczenie składki wypadkowej za wskazany miesiąc deklaracji wg % podanego w Konfiguracji / Firma / Płace / Składki ZUS. Korekta składki zostanie wykonana na wszystkich niezaksięgowanych listach płac (za wyjątkiem listy dla Właściciela). Listy mogą być zamknięte.
Komunikat ID 24069 „Nie można usunąć wypłaty zaliczki, pożyczki lub korekty netto dla której są naliczone spłaty”

Nie można skasować wypłaty, do której są naliczone powiązane wypłaty – zawierające spłaty zaliczki/pożyczki/korekty netto wypłaty. Aby usunąć taką wypłatę, w pierwszej kolejności należy usunąć wypłatę/wypłaty zawierające spłaty.
Komunikat ID 24080 „Aktualny operator nie posiada uprawnień do wykonania tej operacji na wybranym wydziale”

Komunikat związany z nałożeniem zakazu do danego wydziału dla określonego operatora w zakresie podglądania, usuwania lub dodawania danych kadrowych.
Komunikat ID 31141 „W roku, za który liczona jest deklaracja IWA, wystąpił co najmniej jeden miesiąc, w którym żaden ubezpieczony nie podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu”

W roku kalendarzowym za który jest liczona deklaracja wystąpił miesiąc, w którym nie ma naliczonych wypłat dla osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego.
Komunikat ID 24124 „Czy skorygować czas pracy pracownika ?”

Pytanie pojawia się po odnotowaniu u pracownika informacji o wykonaniu akordu. Odpowiedź „Tak” spowoduje modyfikację w kalendarzu nie/obecności pracownika – zostanie naniesiona informacja o pracy w strefie „akord” (za którą jest liczone zerowe wynagrodzenie zasadnicze) na tyle pierwszych godzin przepracowanych w miesiącu, ile godzin wpisano łącznie we wszystkich akordach zdefiniowanych jako pomniejszające wynagrodzenie wg stawki zasadniczej. Odpowiedź „Nie” oznacza rezygnację z automatycznego naniesienia na kalendarz strefy „akord” – wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej nie będzie pomniejszone o czas pracy w akordzie.